Wszystko o ubezpieczeniach od utraty dochodu

Kartka obok laptopa

Strata płynności finansowej, jaką daje comiesięczne wynagrodzenie jest trudna do zaakceptowania. Żeby uniknąć takiej sytuacji, warto zainteresować się polisami, które chronią przed utratą dochodu. Obecnie wiele banków i ubezpieczycieli oferuje tego typu świadczenia, zapewniające stabilność finansową oraz poczucie bezpieczeństwa, które zazwyczaj traci się razem ze zwolnieniem z pracy, chorobą bądź wypadkiem losowym.

Ubezpieczenia od dochodu jako poduszka finansowa

Ręce podające sobie koło ratunkoweW obecnie trudnych czasach dla kredytobiorców warto pomyśleć, jak nie stracić poduszki finansowej, na którą długo się pracowało. W takich wypadkach pomóc mogą ubezpieczenia od utraty dochodu. Gwarantują wypłatę środków, gdy na skutek choroby, wypadku, zwolnienia ubezpieczony nie może wykonywać stosunku pracy. Odszkodowanie wypłacane jest 1 lub 30/31 dnia zwolnienia, a wysokość uzależniona jest od sumy ubezpieczenia. Świadczenie należy się zarówno wtedy, gdy nastąpiła czasowa niezdolność do pracy, jak i trwałe wykluczenie z wykonywania zawodu. Ubezpieczenie zapewnia pomoc finansową w kryzysowej sytuacji. Świadczenie może stanowić równowartość raty kredytowej, sumy rat lub kosztów związanych z utrzymaniem kredytowej nieruchomości. Dzięki polisie zadłużenie względem banku jest czasowo zabezpieczone.

Kartka obok laptopaWarto pamiętać, że ubezpieczenie ma pewne ograniczenia, które wpłyną na wyłącznie wypłaty pieniędzy. Dzieje się tak, gdy zostanie wyczerpany limit świadczeń bądź zdarzenie miało miejsce w okresie karencji. Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia od utraty dochodu może obejmować rodzaj rozwiązania umowy. Limit świadczeń określa to ile razy oraz przez, jaki okres można uzyskać wsparcie. Polisa na wypadek straty źródła utrzymania z pewnością zabezpieczy przyszłość kredytobiorców. Ubezpieczenie można nabyć w banku podczas formalności związanych z ubieganiem się o pożyczkę. Polisa dotyczy ochrony zarówno kredytu, jak i karty kredytowej. Cena ubezpieczenia zależna jest od kilku czynników: wartości polisy, czasu trwania umowy, wieku ubezpieczonego, oceny ryzyka oraz stanu zdrowia.

W przypadku wykonywania wolnych zawodów takich, jak prawnik czy lekarz warto zainteresować się polisą ubezpieczeniową, ponieważ ryzyko utraty źródła dochodu jest większe. Spowodowane jest to umowami, na które stosunek pracy ma miejsce, np. kontrakt czy działalność gospodarcza. Ubezpieczenie zrekompensuje straty i zapewni stabilność oraz poczucie bezpieczeństwa. Jest to korzystne rozwiązanie dla każdego, szczególnie tych, którzy nie posiadają zbyt dużego zaplecza finansowego.