Księgowość spółki – podstawowa charakterystyka

Rachunki i klawiatura oraz okulary

Rejestrowanie spółki kapitałowej lub osobowej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne rejestruje się w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. W 2022 roku wystąpił wzrost rejestrowanych działalności na poziomie 5,9%. Najwięcej nowych podmiotów to JDG, ale otwierają się także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,8% nowych podmiotów). Wraz ze wzrostem liczby firm działających na rynku, zwiększa się także popyt na usługi rachunkowe.

Fachowa księgowość dla spółek w Katowicach

RachunkowośćProwadzenie spółki wymaga wypełniania obowiązków narzuconych przez ustawodawcę w Ustawie o rachunkowości. Jest to przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, a także regularne wysyłanie deklaracji podatkowych. W ramach sprawozdania księgowi muszą przygotować rachunek zysków i strat. W dokumencie tym zawrzeć trzeba informacje o kosztach, zyskach, stratach i obciążeniach finansowych. Z tego dokumentu pozyskuje się najważniejsze informacje na temat spółki i jej kondycji finansowej. Rachunek zysków i strat może mieć formę kalkulacyjną lub porównawczą. Należy przestrzegać zasady współmierności przychodów i kosztów. Sprawozdanie przygotowane przez katowickie biuro księgowe powinno trafić do właściwego sądu rejonowego, do wydziału gospodarczego.

Rachunki i klawiatura oraz okularySkładanie dokumentów odbywa się drogą elektroniczną. Takie zagadnienie jak fachowa księgowość spółek Katowice pozwalają rozwiązać dzięki obecności lokalnych biur księgowych i rachunkowych. Są to podmioty oferujące kompleksową obsługę księgowości, a także pomoc prawną, analityczną oraz projektową. Katowickie biura księgowe mogą pracować także dla klientów rozproszonych po całym województwie śląskim, gdyż znaczna część usług świadczona jest zdalnie. W przygotowywanych sprawozdaniach muszą znaleźć się informacje o strukturze terytorialnej oraz rzeczowej zysków ze sprzedaży produktów i usług, a także informacje o strukturze zatrudnienia. Oprócz sprawozdań biura księgowe zajmują się także wystawianiem, opłacaniem i rozliczaniem faktur.

Istotne są wszystkie interakcje z Urzędem Skarbowym – biuro rachunkowe musi przygotować kompletną dokumentację finansową, a w trakcie kontroli może reprezentować interesy swojego klienta. Spółki opłacają podatek CIT, który wynosi 9%. Opracowanie jasnej strategii finansowej wymaga przeprowadzenia analiz finansowych oraz badania rynku. Do Urzędu Skarbowego trzeba także przesyłać Jednolity Plik Kontrolny. Biuro księgowe może przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz zlecić lub przeprowadzić windykację należności.