Kim jest radca prawny?

Mężczyzna podpisujący dokumenty

Prawo to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Wymaga ogromnej wiedzy, samozaparcia oraz zaangażowania, by zdobyć wymarzoną specjalizację. Dobry prawnik pomoże w każdej sprawie. Jednak należy udać się do osoby, która zajmuje się konkretną dziedziną prawa. Radca prawny świadczy pomoc prawną, która polega na udzielaniu porad i konsultacji, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów oraz występowaniu przed sądem.

Doświadczony radca prawny od wielu zadań

Figurka TemidyRadca prawny może występować w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Prawo do wykonywania zawodu ma osoba, która została wpisana na listę radców prawnych przez izbę okręgową. Może nim zostać każdy, kto ukończył magisterskie studia prawnicze, korzysta w pełni z praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz odbył aplikację radcowską i złożył egzamin. Aplikacja trwa 3 lata, zaś egzamin składa się z 5 części i polega na rozwiązaniu zadań z różnych zakresów prawa m.in. prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Radca prawny może wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy na podstawie umowy, w kancelarii oraz w spółkach. Podlega on przepisom, które gwarantują jego niezależność, pracodawca nie może bowiem wymusić na radcy wydania konkretnej opinii niezgodnej z jego przekonaniem. Radcę prawnego od adwokata różni możliwość wykonywania zawodu przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy. Adwokat niestety nie ma takiej możliwości, musi posiadać własną działalność lub być wspólnikiem w kancelarii.

Mężczyzna podpisujący dokumentyInną różnicą dostrzegalną wyłącznie na sali sądowej jest kolor żabotu przy todze. Adwokat ma odpowiednio zieloną, zaś radca niebieską falbanę. Osoby ze Śląska, których interesuje doświadczony radca prawny Rybnik jako jedno z większych miast oferuje wiele kancelarii, gdzie można znaleźć pomoc. W zależności od rodzaju sprawy radca może być obrońcą w procesie karnym, z tym że nie może pozostawać w stosunku pracy. Jednak dopiero w 2015 roku w Polsce powstały takie regulacje. Dotychczas radca mógł udzielać porad i konsultacji prawnych. Obecnie organy odpowiedzialne za nadzór pracy prawników starają się zrównać możliwości radców i adwokatów.

Dla osób niezwiązanych z prawem kompetencje radcy prawnego i adwokata nie różnią się. Obydwoje udzielają porad prawnych, tworzą pisma oraz mogą być pełnomocnikami w sądzie. Jednak, aby uzyskać konkretną pomoc należy udać się do kancelarii. Dla osób, które nie mają pieniędzy na konsultacje, urzędy gminy lub miasta bardzo często zatrudniają na umowę o pracę radców, płacą im wynagrodzenie, by mogli oni za darmo udzielić porad osobom potrzebującym. Jest to inicjatywa, która ma na celu wyrównać szanse w społeczeństwie.