Jakie wyróżnia się ubezpieczenia lekarskie?

Lekarz i stetoskop

Zawód lekarza niekiedy wiąże się z następstwami nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Aby zapobiec ich skutkom, np. czasowej niezdolności do pracy, utraty dochodu czy rekonwalescencji, warto zaopatrzyć się w dobrowolne polisy i ubezpieczenia. Przydadzą się one nie tylko w czasie ciężkiej choroby bądź wypadku, ale też następstw wykonywania sportów podwyższonego ryzyka czy naruszenia danych związanych z RODO.

Ubezpieczenie lekarskie — zabezpieczenie na lata

Lekarka siedząca przy biurkuUbezpieczenie ochrony prawnej lekarza gwarantuje zwrot kosztów profesjonalnej obsługi prawnej w przypadku dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed nimi. Świadczenie dotyczy m.in. pomocy w sytuacji błędów lekarskich lub wypadków medycznych, które mogą mieć miejsce na każdym etapie leczenia, niezależnie od miejsca świadczenia praktyki. Tego rodzaju polisa zapewnia wsparcie prawnika w przypadku naruszenia dóbr osobistych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, np. utratę dobrego imienia, zniesławienie lub znieważenie. Dotyczy również sporów prowadzonych z Narodowym Funduszem Zdrowia, wszelkich spraw administracyjnych, postępowań związanych z prawem pracy czy prowadzonych w zakresie wykroczeń. W takich sytuacjach warto wybrać sprawdzone ubezpieczenia lekarskie, które pozwolą zaspokoić następstwa tych zdarzeń losowych, skutkujących np. utratą źródła dochodu. Polisy dostępne są w wielu wariantach, dlatego każdy znajdzie alternatywę adekwatną do swoich oczekiwań.

Lekarz i stetoskopUbezpieczony może dochodzić swoich roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych czy naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku z wykonywaniem zawodu lekarza. Pakiety świadczeń obejmują również ochronę interesów prawnych w postępowaniach cywilnych związanych z nieodpowiednim wykonywaniem świadczenia zdrowotnego czy zabezpieczenie w zakresie prawa karnego. Ubezpieczony może również liczyć na obronę w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej oraz ochronę interesów i umów związanych z wykonywaniem zawodu. Występują również ubezpieczenia NNW związane z zachorowaniem na HIV czy WZW. Ich zakres obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku ekspozycji zawodowej na wyżej wymienione wirusy i pozostały materiał zakaźny. Ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów leczenia kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami.

Istnieje również ubezpieczenie od ryzyka związanego z naruszeniem RODO. Polisa ta chroni m.in. przed konsekwencjami naruszenia przepisów dotyczących prywatności czy danych osobowych. Zakres obejmuje pokrycie kosztów pracy specjalistów, którzy pomagają zminimalizować skutki zdarzenia oraz kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.