Jaka tematyka poruszana jest podczas szkoleń BHP?

szkolenie bhp

Każdy pracownik, który został przyjęty na nowe stanowisko pracy, musi przejść odpowiednie szkolenie. Oprócz tego, które ułatwi mu zapoznanie się z obowiązkami, bardzo ważną rolę odgrywa również to, które zapozna go z zasadami bezpieczeństwa. Przebieg takiego szkolenia i okres, w którym trzeba go powtarzać, może być bardzo różny i zależny jest on przede wszystkim od stanowiska.

Różnorodny przebieg szkoleń BHP

szkolenie bhpWynika to z faktu, że na różnych stanowiskach pracy na pracowników będą wpływać zupełnie różne czynniki, które mogą być szczególnie szkodliwe dla ich zdrowia i życia. Z całą pewnością, najbardziej niebezpieczna okazuje się praca na stanowiskach produkcyjnych, czy też podczas realizacji inwestycji budowlanych. W takich przypadkach, trzeba bardzo często powtarzać specjalistyczne kursy bhp – Toruń jest miastem, gdzie można je zrealizować z największą łatwością. Szkolenie BHP w przypadku wymienionych wcześniej stanowisk pracy, przybiera firmę instruktażu. Z tego też względu, takie szkolenie nie może się odbywać w formie online, gdyż jest ono w znacznej mierze praktyczne. Szkolenie w takich przypadkach jest wydłużone, nie trwa ono dwóch godzin, jak w przypadku szkoleń wstępnych na innych stanowiskach, ale aż osiem godzin lekcyjnych.

szkolenie bhp zdalneSzkolenie musi się odbyć nie później, niż w okresie 12 miesięcy od dnia, w którym dany pracownik właściwie rozpoczął swoją pracę. Musi być ono powtarzane stosunkowo często, bo w okresie dwóch lat. Dlatego też pracodawcy, których firmy zajmują się podobną działalnością, powinny rozpocząć stałą współpracę z firmami, które organizują szkolenia BHP. Będzie to dla nich znacznie bardziej opłacalne, niż poszukiwanie co dwa lata zupełnie nowej firmy szkoleniowej. W przypadku pracowników biurowych, forma oraz treść szkolenia, zupełnie się różni. W takich przypadkach bowiem, kładzie się większy nacisk na szkolenia teoretyczne, które mogą się odbywać również w formie samokształcenia, dzięki formule e-learning. W takich przypadkach również, szkolenia muszą być powtarzane znacznie rzadziej, bo w okresie około 5 letnim.

W obecnym czasie bardzo dużo uwagi poświęca się odpowiedniemu przeszkoleniu pracowników. Wszystko z tego względu, że jest to jedyny sposób, aby mogli oni wykonywać swoje obowiązki w możliwie jak najbardziej bezpiecznych warunkach. Aby było to możliwe, bardzo ważne jest, by szkolenia te były powtarzane co określony czas, zależny od stanowiska, na którym dany pracownik pracuje. Czas, w którym szkolenia te trzeba powtarzać, jest znacznie krótszy na przykład w przypadku pracowników biurowych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę www.hseworks.pl!