Jak dokonać wpisu do KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy to podstawowy rejestr publiczny, który pozwala na przechowywanie informacji dotyczących spółek, stowarzyszeń i różnego rodzaju organizacji społecznych, zakładanych w naszym kraju. Jeżeli chcemy więc założyć własną działalność w postaci spółki, powinniśmy zadbać o to, aby znaleźć się w KRS, inaczej nasza praca byłaby nielegalna.

Rejestracja spółek drogą elektroniczną

rejestracja spółekRejestracja spółek w KRS we Wrocławiu to złożenie odpowiedniego wniosku – drogą elektroniczną lub tradycyjną. Najpierw jednak musimy wnieść opłaty – dopiero po opłacie sądowej w wysokości 500 zł złożonej we właściwym oddziale sądu, a także po opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, możemy przystąpić do składania wniosku. Choć możliwe są dwie drogi – ta elektroniczna wymaga spełnienia szczególnych warunków. Po pierwsze, wniosek taki, jak i pozostałe niezbędne dokumenty, muszą być opatrzone w kwalifikowany podpis elektroniczny. Takie dokumenty, najlepiej w formacie .pdf, należy wysłać za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – musimy więc posiadać tam konto. Te dodatkowe kroki odstraszają wiele osób (zwłaszcza że za własny podpis elektroniczny należy zapłacić), dlatego większość decyduje się na tradycyjny sposób rejestracji spółek KRS we Wrocławiu.

rejestracja spółekWniosek KRS to nie jedyny dokument, jaki dostarczamy do sądu. Wśród załączników powinna znaleźć się między innymi umowa – w zależności od rodzaju spółki, może mieć ona różną formę i treść, dlatego najlepiej jeśli zostanie sporządzona przez prawnika. W przypadku spółki komandytowej będzie to akt notarialny. Pamiętajmy, że umowa musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników – należy wykonać także jej odpisy dla każdego z nich. Przy rejestracji spółek KRS we Wrocławiu należy uwzględnić również dokument z nazwiskami i adresami członków zarządu (lub nazwiskiem jedynego wspólnika, jeśli jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), dokument mówiący o powołaniu członków organów spółki, jeżeli nie uwzględniliśmy tego w umowie; oświadczenia wspólników o wniesieniu określonych wkładów. Składane dokumenty nie muszą być oryginalne – mogą to być poświadczone urzędowo kopie. Do sądu rejestrowego dostarczamy je wraz z dowodem wykonania opłaty sądowej.

Rejestracja spółek KRS we Wrocławiu sprawia, że nie musimy składać zgłoszenia w urzędzie skarbowym – dane przesyłane są automatycznie przez sąd rejestrowy. Dzięki temu, po wypełnieniu wniosku o wpisie do KRS, zostanie nam przydzielony numer NIP oraz REGON.