Droga do radcy prawnego

W Polsce istnieje bardzo mała ilość zawodów, do których społeczeństwo ma zaufanie. Polacy największą ufność mają do osób publicznych, najczęściej tych ratujących życie oraz związanych ze zdrowiem jak strażak, lekarz czy aptekarz i farmaceuta. Wśród zawodów zaufania publicznego można również znaleźć te związane z prawem jak adwokat, kurator sądowy czy radca prawny.

Czy trudno zostać radcą?

kancelaria adwokackaJak każda osoba opierająca swoją pracę na kodeksach i przepisach radca prawny musi zakończyć studia wyższe o charakterze prawniczym. Aby wykonywać zawód oprócz studiów magisterskich należy odbyć aplikację radcowską oraz zdać egzamin radcowski. Aplikacja na ten zawód wynosi zwykle około trzech lat. Poprzedzana jest egzaminem wstępnym, który składa się ze 150 pytań zamkniętych. Po odbyciu egzaminu wstępnego na aplikację taka osoba dostaje się na aplikację, w trakcie której raz w roku należy zdać kolokwium. Następnie, kończąc z pozytywnym wynikiem aplikację kandydaci na radcę prawnego podchodzą do egzaminu radcowskiego. Jeśli chodzi o egzamin radcowski, to składa się on z pięciu części — jest to pisemny egzamin, który należy odbyć po zakończeniu aplikacji prowadzonej przez okręgowe izby radców prawnych. Egzamin ma postać pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Podsumowując okres, jaki należy poświęcić, aby zostać radcą to 8 lat nauki. Prawo do wykonywania tego zawodu mają tylko ci, którzy są wpisani na listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych.

prawoTacy ludzie jak radcy prawni mogą przeważnie wykonywać wolny zawód, a ich praca polega na świadczeniu pomocy w postaci porad i konsultacji prawnych. Ponadto zajmują się sporządzaniem opinii prawnych, które należą do pomocniczych materiałów analitycznych w konkretnych sprawach. Poza tym biorą udział w sprawach przed sądem i urzędami w charakterze obrońców oskarżonych lub osób poszkodowanych. Radca prawny, jak każdy zawód związany z prawem poza normami prawa podlega normom deontologicznym — dotyczy to w szczególności Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Jednak znaczna część zasad dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego uchwalana jest przez Krajową Radę Radców Prawnych. Do drugiej jednostki organizacyjnej samorządu radców prawnych należą okręgowe izby radców prawnych, z którymi przyszły radca prawny ma już do czynienia w tracie aplikacji. Obecnie w Polsce jest ich dziewiętnaście – wśród miast, gdzie są ich siedziby, można znaleźć te największe jak Warszawa, Trójmiasto, Wrocław czy Poznań.

Droga do zawodu radcy prawnego jest zawiła i wymaga od kandydatów dużego poświęcenia – przede wszystkim, jeśli chodzi o czas. Najpierw należy ukończyć studia, potem przebyć aplikację oraz zdać konkretne egzaminy potwierdzające zdobytą wiedzę, praktykę i umiejętności. Po przebyciu tej drogi można jednak cieszyć się zarobkami oraz faktem, że możemy znacznie pomóc ludziom w wielu sprawach.