Do czego przyda się benchmarking w dokumentacji cen transferowych?

Wykres handlowy na monitorze

Podatnicy spełniać muszą wiele obowiązków, często szczególnie skomplikowanych. Poprzez ciągłe zmiany w prawie, zachodzą potrzeby dokładnego przygotowywania i weryfikacji konkretnych dokumentów. Jednym z ważniejszych zadań jest sporządzenie analizy porównawczej, czyli benchmarkingu, polegającego na ustaleniu, czy dana transakcja odbywa się zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Z czym dokładnie wiąże się to pojęcie i jak się do tego przygotować?

Przydatny benchmarking cen transferowych

Wykres handlowyPorównywanie transakcji obowiązujących na rynku to istotny element benchmarkingu. Zadaniem wskaźnika porównawczego jest odniesienie się do najbardziej porównywalnych transakcji, a tym samym wiarygodne wykazanie, że cena ustalana w transakcjach pomiędzy podmiotami jest zgodna z tą, która panuje na rynku. Udowodnienie rynkowego charakteru stosowanej ceny stanowi kluczowy element wszelkiej dokumentacji. Wyróżnia się kilka rodzajów benchmarkingu. Są to między innymi porównania wewnętrzne, funkcjonalne, konkurencyjne i ogólne. Opracowanie odpowiedniej dokumentacji ciąży głównie na podatniku, a znaleźć powinna się ona we wszelkich umowach spółek i transakcjach kosztowych. Przed rozpoczęciem analizy, warto ocenić, który przedział rynkowy będzie idealnie dopasowany oraz jakie metody statystyczne zostaną wykorzystane. Przebadać należy także wszelkie komponenty, które pełnione są przez strony danej transakcji.

To wszystko obejmuje właśnie benchmarking PorównywWykres handlowy na monitorzeanie cen transferowych często wydaje się być skomplikowaną procedurą. Z odpowiednim przygotowaniem i zebranymi danymi, sporządzenie takiego dokumentu nie będzie stanowić kłopotu. Analizy te zapewniają, że transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi nie będą kwestionowane przez organy podatkowe lub administrację skarbową. Benchmarking pomaga również ocenić warunki rynkowe transakcji zawieranych pomiędzy niezależnymi podmiotami, a także sprawdza istniejące warunki transakcji wewnętrznych oraz tych z klientami zewnętrznymi. Te wszystkie elementy sprawiają, że każde porozumienie przebiega zgodnie z prawem i posiada odpowiednie warunki współpracy.

Współcześnie bardzo istotne jest kontrolowanie działalności i wszelkich podejmowanych transakcji. Dokładne zrozumienie ich przebiegu i warunków jest kluczowe przy przeprowadzeniu analizy porównawczej. Zabieg ten kojarzony jest najczęściej z obszarem cen transferowych, jednak znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z benchmarkingu, by uzyskać wiedzę o konkretnym kontrahencie oraz rynku. Właściwa ocena i odpowiedni dobór danych będą podstawą skutecznej formy działania i przygotowywania odpowiednich dokumentów.