Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Kobieta rozmawiająca przez telefon

Od niedawna wprowadzane są nowe programy wsparcia dla inwestorów. Jednym z nich jest Polska Strefa Inwestycji. Umożliwia ona firmom, które realizują swoje nowe działalności w kraju, zwolnienie z podatku dochodowego nawet na kilkanaście lat. Instrument ten rozszerza dotychczasowe założenia Specjalnych Stref Ekonomicznych i jego głównym założeniem jest wspieranie nowych inwestycji. Jak wygląda to w rzeczywistości?

Jak uzyskać wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Wykres giełdowyPrzedsiębiorcy w Polsce mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Jednym z nich są Polskie Strefy Inwestycji, dzięki którym krajowe firmy mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego. Ubiegać o taką zgodę mogą się wszystkie przedsiębiorstwa, które realizować będą nowe inwestycje w kraju. Aby uzyskać takie zwolnienie, właściciel biznesu musi otrzymać decyzję o wsparciu. Wnioskodawca otrzymuje ją na 10,12 lub 15 lat, dzięki czemu podatnik korzystać może ze zwolnienia znacznie dłużej. Warto wiedzieć, że trzeba spełnić odpowiednie kryteria, by takie pozwolenie uzyskać. Przede wszystkim inwestycja musi być nierozpoczęta. Ponadto musi ona obowiązywać w zakresach działalności, które mogą otrzymać pomoc publiczną. Ostatnim ważnym elementem jest spełnienie dwóch wymogów – ilościowych oraz jakościowych. Pierwsze z nich obejmują kwalifikowane koszty w inwestycjach w Polskiej Strefie Inwestycji. Są one uzależnione od poziomu bezrobocia w danym powiecie, w którym prowadzić będzie się daną działalność.

Kobieta rozmawiająca przez telefonTam, gdzie następuje najwyższy poziom, wymagane koszty będą najniższe. Kryteria jakościowe dotyczą zrównoważonych rozwojów gospodarczych i społecznych. Warunki te oceniane są na podstawie wniosku o decyzji o wsparciu. Kto może uzyskać takie zezwolenie? Przede wszystkim przedsiębiorstwa, które planują stworzenie nowych inwestycji lub chcą zwiększyć ich moc produkcyjną. Mogą otrzymać to także firmy wprowadzające w obieg nowy produkt. Kwoty wsparcia mogą się różnić, w zależności od tego, jaką działalność prowadzi firma, jak jest duża i gdzie będzie się znajdować. W sieci znaleźć można specjalne kalkulatory, które pomóc mogą obliczyć, jak duża może okazać się pomoc publiczna.

Wsparcie, które oferuje Polska Strefa Inwestycji, na pewno okaże się atrakcyjne dla wielu przedsiębiorstw. Istotne jednak, by pamiętać o złożeniu odpowiednich wniosków i zadbaniu o umieszczeniu w nich wszystkich potrzebnych danych. Spełnienie kryteriów jest zależne od wielu czynników, jednak posiadając decyzję o wsparciu, liczyć można na nawet kilkanaście lat zwolnienia z opodatkowania, co może pozwolić firmie na dalszy, spokojny rozwój.