Czym jest benchmarking i analiza cen transferowych?

Zaciśnięte pięści

Poprawienie jakości i wydajności działań firmy bywa niełatwym dla przedsiębiorców wyzwaniem. Korzysta się z wielu metod, które pomóc mogą w zaplanowaniu konkretnych form działania. Jedną z nich jest benchmarking. Polega na wykorzystywaniu praktyk i wzorców rynkowych, a także jest metodą porównywania działań firmy z aktywnością pozostałych. Istotnym elementem są także analizy cen transferowych. Na czym polegają oba pojęcia i jak wyglądają w praktyce?

Benchmarking i analiza cen transferowych

WykresyCzęsto chcąc ocenić jakość działania firmy, polega się na własnej subiektywnej obserwacji i opinii. W procesie analizy strategicznej ważne jest jednak znalezienie odpowiedniego punktu odniesienia dla aktywności przedsiębiorstwa. Na tym właśnie polega benchmarking. Proces porównania ten obejmuje tworzenie strategii konkurowania czy optymalizacji. Wyszukuje się oraz obserwuje liderów danych działalności. Wykonuje się to po to, by sprawdzić funkcjonujące tam praktyki i metody działania. Dzięki temu firma może skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, które zaoszczędzą wiele pieniędzy, ale i także czasu. Korzystanie z doświadczenia innych jest dość istotne. Dzięki temu można poradzić sobie z nowymi, nieznanymi dotąd sytuacjami i kryzysami. Współczesne przedsiębiorstwa nie stosują tej metody tylko wobec konkurencyjnych firm. Benchmarking może odbywać się nawet i wewnątrz danej firmy. Praktykuje się wtedy obserwacje bardziej skutecznych zespołów i ich sposobów działania, które w późniejszym czasie wprowadza się do słabszych.

Zaciśnięte pięściCo istotne, nie naśladuje się i nie kopiuje działań podjętych przez inne struktury. Wyciąga się jedynie wnioski, uczy i porównuje rezultaty. Dzięki tym technikom pomiarowym można stworzyć dla firmy idealne rozwiązanie danej sprawy. Uniwersalność, ewolucyjny charakter zmian, czy rozwój kompetencji to tylko niektóre z cech opisujących benchmarking Analiza cen transferowych to jeden z odpowiedników tego pojęcia. Określa się tym metodę porównywalności, która polega na weryfikacji, czy dana transakcja dokonywana przez konkretne jednostki jest ze sobą powiązana. Jej istotą jest upewnienie się, że wszelkie warunki odpowiadają sytuacji rynkowej, a także, że inne podmioty mogłyby w podobny sposób ją zrealizować. Poprawność tej analizy jest bardzo istotna w związku z bezpieczeństwem podatkowym. Ewidencja cen transferowych umożliwia odpowiednim organom monitorowanie, czy podatnik przestrzega tego obowiązku.

Strategia działania i odpowiednia analiza mogą pomóc firmom i jednostkom w wielu czynnościach. Sporządzanie odpowiednich dokumentów to nieodłączny element dotyczący cen transferowych. Przydać dlatego może się benchmarking, czyli wszelkiego rodzaju interpretacja, mająca za zadanie udowodnić, że ceny ustalone w danych transakcjach są zgodne i nie odbiegają od tych zastosowanych przez pozostałe podmioty. Dzięki tej wiedzy ma się pewność, że wszelkie działania będą zrozumiane i zgodne z sytuacją panującą na rynku.