Co zyskują firmy dzięki profesjonalnej obsłudze prawnej?

Spotkanie prawników

Pracownicy zajmujący się obsługą prawną firm muszą nieustannie śledzić zmiany i nowelizacje w prawie. Do ich obowiązków należy regularne dostosowywanie procedur w firmie do obowiązujących standardów. Niektóre procesy trzeba optymalizować jeszcze przed wejściem w życie konkretnych przepisów prawnych. Stała pomoc prawna pozwala przedsiębiorcy zabezpieczyć przebieg kluczowych transakcji, a także pilnować swoich praw jako przedsiębiorcy.

Profesjonalna obsługa prawna dla firm

Kobieta w płaszczu z teczkąKancelaria prawna będzie wspierała przedsiębiorcę podczas kontaktów z kontrahentami, pracownikami oraz przedstawicielami administracji publicznej. Jedną z kwestii, o którą należy się zatroszczyć, jest ochrona danych osobowych w zgodzie z obowiązującą ustawą. Kancelaria prawnicza może w tym celu przeprowadzić audyt oraz realizować szkolenia dla pracowników. Istotna jest także pomoc w procesach windykacyjnych – przygotowanie pism procesowych, zgromadzenie dowodów, wysłanie wezwań przedsądowych oraz monitorowanie sytuacji. Istotnym elementem wsparcia jest także pomoc w kontaktach z takimi instytucjami jak Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Samodzielne utrzymywanie w firmie działu prawnego generuje wysokie koszty, outsourcing tej usługi jest dla przedsiębiorcy znacznie mniejszym obciążeniem finansowym.

Spotkanie prawnikówW takiej kwestii jak profesjonalna obsługa prawna firm Kraków ma wysokie zapotrzebowanie na specjalistów – w Małopolsce działa ponad 465 tysięcy podmiotów gospodarczych.  W samym Krakowie działa ich prawie 170 tysięcy. W ofercie krakowskich kancelarii prawnych można znaleźć usługi, które nie tylko oferują samodzielne doradztwo prawne, ale też wspierają działy kadrowe, księgowe oraz HR w przedsiębiorstwach. Duże transakcje dotyczące sprzedaży lub zakupu udziałów, fuzji czy przekształceń są znacznie bezpieczniejsze, gdy przeprowadza się je pod kontrolą wyspecjalizowanej krakowskiej kancelarii prawniczej. Szczególną sferą działalności są zamówienia publiczne, które muszą spełniać określone standardy prawne.

Kancelaria prawna zajmująca się obsługą firm, może reprezentować swoich klientów przed sądem w spornych sprawach. Prawnicy przygotują projekty umów w taki sposób, aby nie znalazły się w nich żadne niedozwolone klauzule, a także tak, żeby zabezpieczyć interes przedsiębiorcy. Możliwe jest także uzyskanie opinii prawnej dotyczącej tego, jak należy stosować konkretne przepisy. Wykładnia opiera się na orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych. Możliwe jest także odwoływanie się od niekorzystnych orzeczeń.