Co wchodzi w zakres obsługi księgowej przedsiębiorstwa?

Wykres i mężczyzna

Prowadzenie firmy jest nierozerwalnie związane z działaniami rachunkowymi – wystawianiem faktur, wykonywaniem przelewów, rozliczaniem się z Urzędem Skarbowym czy tworzeniem cyklicznych raportów. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne zobowiązane są do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Zakres działalności kompleksowej obsługi firm

Spotkanie ludziJednoosobowe Działalności Gospodarcze mogą prowadzić księgowość w postaci ewidencji przychodów albo Księgi Przychodów i Rozchodów. Większa firma oznacza poważniejsze zobowiązania. Jedną z praktyk jest posiadanie zewnętrznego działu księgowego. Wówczas kierownictwo firmy nie musi koncentrować się na sprawach kadrowych związanych z księgowością, może skupić się na właściwym zakresie działań. Zewnętrzne firmy mogą prowadzić kompleksową obsługę księgową oraz prawną. W ramach działalności księgowej należy przygotować księgę przychodów i rozchodów oraz księgę handlową – dokumentacje niezbędne do rozliczeń. Zewnętrzni księgowi mogą zajmować się także obsługą płac, wyliczaniem urlopów, należności i premii. W ramach obsługi kadrowej możliwe jest wcześniejsze przygotowywanie umów dla pracowników.

Wykres i mężczyznaObecnie rozwijane są też takie usługi jak wirtualne biura oraz gromadzenie i analiza danych statystycznych. W takiej kwestii jak kompleksowa obsługa księgowa firm Katowice mają duże potrzeby – na terenie miasta działa ponad 35 tysięcy przedsiębiorstw. W Katowicach można zlecić podstawowe czynności księgowe, jak prowadzenie KPiR czy Księgi Handlowej, a także rejestrów podatków od towarów oraz usług. Możliwe jest także przygotowanie dokumentacji do rozliczenia z jednym z dwóch katowickich urzędów skarbowych – przedsiębiorstwa są zobligowane do dostarczania deklaracji podatkowych w obowiązujących terminach. Sporządzane sprawozdania finansowe mogą służyć także do celów statystycznych oraz analizy i optymalizacji istniejących w firmie procedur. Kompleksowa obsługa będzie obejmowała nie tylko przygotowanie do kontroli US, ale też reprezentację firmy w trakcie jej przebiegu i reagowanie na zaistniałe niejasności.

Księgowi mogą stworzyć kompleksową listę płac, która ułatwi zarządzanie wydatkami związanymi z pracownikami. Możliwe będzie także sporządzenie niezbędnych deklaracji i formularzy związanych z opłacaniem składek za pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lepsze zarządzanie płacami jest możliwe dzięki tworzeniu imiennych kart wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. Wyliczenie indywidualnego wynagrodzenia wymaga przeanalizowania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.