odzyskiwanie długów

Kto zajmuje się odzyskiwaniem długów?

Według szacunków Biura Informacji Kredytowej zadłużenie Polaków przekraczało w 2022 roku 80 miliardów złotych. Są to pożyczki bankowe, zastawy hipoteczne czy należności za ratalne zakupy sprzętu. Brak płynności finansowej dłużnika może doprowadzić do sytuacji, w której wierzyciel nie otrzyma swojej należności w terminie. Kodeks cywilny w artykule 354 określa, jakie są wytyczne dotyczące windykacji, czyli kroków prawnych mających na celu zaspokojenie wierzytelności. Zajmują się tym wyspecjalizowane kancelarie prawne.

Czy warto poszukać pomocy przy odzyskiwaniu długów?

odzyskiwanie długówWierzyciele, którzy zdecydowali się na podjęcie kroków prawnych, zanim dłużnik straci cały swój majątek, mają większą szansę na odzyskanie całości lub części wierzytelności. Chcąc dowiedzieć się, jak będzie przebiegała procedura, można zadzwonić do jednej z krakowskich firm windykacyjnych i poprosić o wyjaśnienie – dzięki temu wiadomo, na jak długi proces należy się przygotować, jakie trzeba zgromadzić dokumenty oraz jak wysoka jest szansa powodzenia. Po 6 latach dług może ulec przedawnieniu. Przed rozpoczęciem kroków sądowych krakowskie firmy windykacyjne najpierw starają się porozumieć z dłużnikiem. Podpisanie ugody na drodze polubownej oszczędza czas i pieniądze obu stron, daje też dłużnikowi szansę na wyjście z długów. W takiej kwestii jak skuteczne odzyskiwanie długów Kraków ma wyjątkowo bogatą ofertę – prawnicy są w stanie przygotować pisma procesowe, projekty ugód i pozwy sądowe.

odzyskiwanie długówPracownicy terenowi firm windykacyjnych docierają do dłużników, oferując im pomoc w oddłużeniu. Podczas działań polubownych kładzie się nacisk na konkretne daty i kwoty. W przypadku trudnej sytuacji materialnej możliwa jest ratalna spłata zadłużenia. Zanim sprawa trafi do sądu krakowscy prawnicy wysyłają pisemne wezwania do zapłaty. Taki dokument jest podstawą do podjęcia późniejszych działań prawnych. W piśmie należy wskazać numer konta bankowego, wyjaśnić, skąd wzięła się należność, a także poinformować dłużnika o tym, jakie kroki prawne zostaną podjęte, gdy nie odda pieniędzy. Sąd rejonowy przyjmie pozew wyłącznie w sytuacji, w której będzie on poprawny pod względem formalnym.

Kancelaria prawna jest w stanie przeprowadzić postępowanie od początku do końca, konstruując pozew i odpowiadając na kontrargumenty strony pozwanej, jeśli takowe się pojawią. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności odzyskiwaniem długu może zająć się kancelaria komornicza. Komornik działa na podstawie Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku i jest uprawniony do zajmowania majątku dłużnika.